กกท.เชียงใหม่จัดมวย คัดเลือกตัวระดับจังหวัด

0
321

นายสงศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าด้วยทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่โดยชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่นจะจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพรายการ”มวยรากหญ้า ระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬามวยไทยเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค

ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ สนามมวยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักมวยไทยอาชีพจำนวน 6 รุ่นประกอบด้วยรุ่นฟลายเวทชาย รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทชาย รุ่นแบนตั้มเวทชาย รุ่นแบนตั้มเวทหญิง รุ่นเฟเธอร์เวทชายและรุ่นไลท์เวทชาย

โดยนักมวยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสัญชาติไทยและจดทะเบียนเป็นนักมวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 เป็นเพศชายหรือหญิงตามสูจิบัตรในประเภทที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ในวันประกาศรับสมัคร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน