สวท.เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

0
3792

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแฟนคลับ สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้กิจกรรม สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นำทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแฟนคลับ สวท.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิดช่วยน้องให้นอนอุ่น จัดเตรียมเบาะนอน หมอน ที่มีสภาพแข็งแรงทนทาน รวมทั้งหมวก ผ้าพันคอ ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รองเท้า ของเล่นเสริมทักษะ ตลอดจนขนม และอาหารกลางวันให้กับน้องๆ

ด้านนางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธ์ุม้ง ปกาเกอะญอ และชนพื้นราบ  มีพื้นที่ 19 หมู่บ้าน และมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ซึ่งน้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ กว่า 100 คน มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ จากบ้านม่อนยะเหนือ บ้านม่อนยะกลาง บ้านม่อนยะใต้ และบ้านป่าไผ่ ที่มีความน่ารัก ไร้เดียงสา และยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว เบาะนอน อุปกรณ์การเรียน และของเล่นสำหรับเด็กเพื่อให้มีพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย ในการนี้ขอขอบคุณ สวท.เชียงใหม่ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนและมอบความสุขให้กับเด็กๆ รวมถึงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ และถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำเพื่อชุมชนห่างไกล ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง