เริ่มแล้ว!! การแข่งขันกอล์ฟหน้าฝนสัมผัสธรรมชาติ ลำปางพลัสลำพูน

0
876

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ร่วมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการสนามกอล์ฟจังหวัดลำปาง
และลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟหน้าฝนสัมผัสธรรมชาติ ลำปางพลัสลำพูน

ที่สนามกัซซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนนายโยธิน ทับทิมทอง รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง ร่วมกับผู้บริการสนามกอล์ฟในเครือกัซซันกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท แถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟหน้าฝน สัมผัสธรรมชาติ ลำปาง พลัส ลำพูน ทั้งนี้รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลำปาง และลำพูน กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่รับผิดชอบที่มีสนามกอล์ฟที่สวยงาม และบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยหุบเขา สลับกับทิวเขา และมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
สนามกอล์ฟ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีสภาพอากาศไม่ร้อน และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ความเขียวขจีของสนามการแข่งขัน และความชุ่มชื้น จึงเป็นเหตุผลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ร่วมกับผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในพื้นที่จังหวัดลำปาง และลำพูน จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟหน้าฝน สัมผัสธรรมชาติ ลำปาง พลัส ลำพูน โดยมุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายครอบครัวนักกอล์ฟให้เดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวหน้าฝนของจังหวัดลำปาง และลำพูน ได้กำหนดสนามการแข่งขันดังนี้

สนามการแข่งขันที่ 1 คือ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 28 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา

สนามการแข่งขันที่ 2 คือ สนามกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ค่าสมัครคนละ 1,400 บาท

สนามสุดท้าย สนามการแข่งขันที่ 3 จัดขึ้นที่ สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ในวันที่ 30กันยายน 2561 ค่าสมัครคน
ละ 1,400 บาท

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง green season เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวนักกอล์ฟ เดินทางมาท่องเที่ยวทำกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ระหว่างเดือนมิถุนายน –กันยายน 2561 โดยมีสนามกอล์ฟที่เข้า ร่วมโครงการดังนี้ จังหวัดลำพูน โปรโมชั่นคนไทยและไทยเรสซิเดนท์ สนามกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ราคา คนละ1,600 บาท และสนามกอล์ฟกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ คนละ 1,300 บาท และ สนามกอล์ฟอาทิตยา ราคาคนละ 1,000 บาท และจังหวัดลำปาง สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ โปรโมชั่น 100 บาท เฉพาะค่ากรีนฟรี