เชียงใหม่จัด Block Mountain CNX 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

0
429

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ร่วมกับบริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จัดงาน Block Mountain CNX 2020 งานสัมมนาบล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี Smart City ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยเป็นการจัดงานที่ได้รับความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ รัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ ข้อมูลดังกล่าว ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงานซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์นี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงาน “Block Mountain CNX 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ” มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเนื้อหามุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยี และบล็อกเชนที่เข้มข้น อาทิ เวทีบรรยายจากวิทยากรแนวหน้าของไทย ซึ่งจัดขึ้น 3 เวที ตามเนื้อหาหลักของงาน คือ Digital Disruption Stage เป็นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา Blockchain & Digital Asset Stage เป็นการปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบล็อกเชน ไปจนถึงการเจาะลึก วิเคราะห์ การเทรด และการประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจ และ Smart City Zone การจัดแสดงนิทรรศการและรับฟังการบรรยายจาก Smart City แนวทางการพัฒนาเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับความร่วมมือจาก 12 บริษัทชั้นนำของไทย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop ทดลองใช้งานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ต่อไป