นิเทศฯ ราชภัฏ ชม.คว้ารางวัล ประกวดสื่อ AHF Media Award

0
243

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนาวุธ เกตุชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายศักรินทร์ เตอเก และนางสาวทวิสรา อินสอน นักศึกษาชั้นที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ ให้ CONDOM” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ตามโครงการ AHF Media Award การประกวดสื่อสร้างสรรค์ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ได้เข้ารับรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้