“ม.ฟาร์อีสเทอร์น” แนะโอกาส ศึกษา-อาชีพในยุคสังคมผู้สูงวัย

0
18352

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชิญร่วมงาน “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (COVID19) โอกาสทางการศึกษาและอาชีพในยุคสังคมผู้สูงอายุ”

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทางการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Training Center) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล และ AMEFA (Asian Medicare Exchange Foundation Association) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (COVID19) โอกาสทางการศึกษา และอาชีพในยุคสังคมผู้สูงอายุ” วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตสนามบินเชียงใหม่)

ภายในงานมีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล การเสวนาภายใต้สถานการณ์เรื่อง “การป้องกันเชื้อไวรัส โควิด19 ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย” โดย DR. Akira Mizoo M.D. Vice President and Director of Department of International Medicine, JCHO Tokyo Shinjuku medical Center และนายแพทย์บัญชา ใจตรง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล อีกทั้งการแนะนำ หัวข้อพิเศษเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อยอดการบริบาลผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัย โอกาสเรียนระดับมหาวิทยาลัย และโอกาสไปทำงานประเทศญี่ปุ่น”

นอกจากนี้ในงานยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดย DR. Akira Mizoo, M.D. จากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, การให้คำปรึกษาด้านการฝังเข็มดูแลสุขภาพ โดย พจ.ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์ แพทย์แผนจีนโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล และการให้คำปรึกษาด้านการใช้แพทย์แผนไทย โดย พท.ว.สวัสดิ์ วรรณศรี แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล

สนใจสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ทางเพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทางการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม Wellness Training Center หรือ โทรศัพท์ 053- 201- 800-4 ต่อ 2511 / 062-042-7557