ผลกระทบไวรัส”COVID 19″ ทำเที่ยวบินและผู้โดยสารผ่าน สนามบินเชียงใหม่ลดลง40%

0
536

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยผลกระทบไวรัส COVID 19 ทำให้เที่ยวบินและผู้โดยสารที่เข้ามาผ่านสนามบินเชียงใหม่ลดลง 40% โดยเฉพาะสายการบินระหว่างประเทศบางลำเหลือผู้โดยสาร 20-30 คน

เรืออากาศโทธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID 19 ว่าส่งผลกระทบโดยตรง กับการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่โดยสารการบินต่างๆ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 25 ก.พ. 63 ปรากฏว่าเที่ยวบินต่างๆและผู้โดยสารลดลงเป็นจำนวนมาก เหลือเพียง 190 เที่ยวบินต่อวัน หรือร้อยละ 24 และจำนวนผู้โดยสารก็ลดลงเหลือเฉลี่ยวันละ 22,000 คน หรือลดลงเกือบร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 ทีผ่านมา

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า เฉพาะในระหว่างวันที่ 1-26 ก.พ. 63 นั้นมีเที่ยวบินที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เพียง 1,900 เที่ยวบิน เป็นสายการบินในประเทศ 600 เที่ยว และสายการบินระหว่างประเทศจำนวน 1,000 เที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารหายไปประมาณ 400,000 คน โดยเป็นผู้โดยสารจากต่างประเทศ 210,000 คนและผู้โดยสารในประเทศอีก 190,000 คน ทั้งนี้จากการคาดการณ์ว่าภายใน 6 เดือนแรกของปี 2563 จะมีผู้โดยสารประมาณ 5.74 ล้านคนนั้น ขณะนี้ผลกระทบจาก โรคไวรัส COVID 19 จะทำให้มีจำนวนผู้โดยสารลดลงเหลือเพียง 3.5 ล้านคนเท่านั้น หรือหายไปประมาณ 2.2 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กล่าวว่าจากการคาดการณ์ว่า โรคไวรัส COVID 19 น่าจะมีสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคไวรัส COVID 19 ได้ภายในเดือนเมษายน ก็คาดว่าภายใน 6 เดือนหลังของปีน่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ประมาณ 9 ล้านคน ซึ่งจะลดลงกว่าปี 2562 ย่างแน่นอนประมาณกว่า 2 ล้านคน

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าปกติแล้วท่าอากาศยานเชียงใหม่จะมีเที่ยวบินวัยละประมาณ 250 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารประมาณ 40,000 คนต่อวัน แต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงไม่ถึง 200 เที่ยวบินต่อวัน มีผู้โดยสารเหลือประมาณ 19,000 คน โดยเป็นผู้โดยสารในประเทศ 17,000 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศแค่ 2,000 ต่อวันเท่านั้น หรือมีสัดส่วนของผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงเหลือประมาณ 10 % จากเดิมที่เคยมีถึง 30% ต่อวัน ซึ่งถือว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศนั้นหายไปเยอะมาก โดยบางเที่ยวบินในสายการบินระหว่างประเทศปัจจุบันนี้มีผู้โดยสารเหลือเพียง 20-30 คนเท่านั้น

ทั้งนี้รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จะเป็นช่วงที่วิกฤติที่สุดของผลกระทบจากโรคไวรัส COVID 19 เนื่องจากจะมีสายการบินที่บินตรงไปยังประเทศจีน เช่นสายการบินแอร์เอเซีย ที่จะระงับเที่ยวบินทั้งไปและกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด