อบรม

0
234

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามาวิสาหกิจชุมชน ด้านการบริหารจัดการผลิตสินค้าแปรรูป โดยบูรณาการวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.