โรงแรม”ดวงตะวัน เชียงใหม่”โกยรางวัล ระดับประเทศและอาเซียน 3 รางวัลใหญ่

0
323

อิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป และวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม ในระดับอาเซียนและระดับประเทศ โดยมีนาย นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบ ในงาน “MICE Standard day 2020 ” ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น 3 รางวัล อันทรงเกียรติ ได้แก่

มาตฐานที่ 1 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard – TMVS ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม , ห้องประชุมเชียงแสน, ห้องประชุมเชียงดาว และห้องประชุมดอยหลวง ประจำปี 2020- 2022

มาตฐานที่ 2 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเชียน ASEAN MICE Venue Standard – AMVS ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม โดยมีห้องแบ่งกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ห้องประชุมเชียงแสน 1-4 , ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมเชียงรุ้ง ห้องประชุมเชียงคำ

มาตรฐานที่ 3 ตรามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMSโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี การพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ จากภาคสาธารณะและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันนำไปสู่การดำเนินการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และทั้งหมดทั้งมวล ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้ ดำเนินการบริหารจัดการ ได้ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพ

ซึ่งมาตรฐานอันทรงเกียรติระดับประเทศ และอาเซียนนี้ มีเพียง 20 โรงแรมในประเทศเท่านั้นที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ และมีเพียงแค่ 2 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว

นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง และเรายังคงรักษา พัฒนา และต่อยอด มาตรฐาน ระบบการบริหารงานและการบริการอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ต่อไป เพื่อการบริการห้องประชุมสัมมนาที่ดีที่สุด รอต้อนรับลูกค้าที่จะมาจัดงานประชุมสัมมนาที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ในทุกๆโอกาส เข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ได้ที่ WWW.duangtawanhotelchiangmai.com