คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย

0
392

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.