ทำหน้ากาก

0
329

นายวิษณุ วิทยวรารัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรมสอนการทำหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำองค์สตรีในตำบลสันผักหวาน เพื่อเป็นวิทยากรครู ก นำไปสอนให้ชาวบ้านต่อไป โดยมีนายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีและคณะให้การต้อนรับ