ใครว่าผู้ใหญ่ ไม่ต้องฉีดวัคซีน

0
523

หลายคนอาจเข้าใจว่า “วัคซีน” จำเป็นแค่สำหรับเด็ก แต่ความจริงแล้วการได้รับวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว การป้องกันก่อนการเกิดโรคถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง มากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ทำไมวัยผู้ใหญ่ยังต้องฉีดวัคซีน

1.แม้เคยรับวัคซีนมาแล้วในตอนเด็ก แต่ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนบางชนิดอาจลดลงตามกาลเวลา เนื่องจากช่วงวัยรุ่นไม่มีการพบแพทย์ เนื่องจากมักมีสุขภาพดี และไม่มีโปรแกรมการนัดฉีดวัคซีนชัดเจนเหมือนในเด็กเล็ก จึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดเข็มกระตุ้น
2.แพทย์อาจเข้าใจว่าผู้ป่วยเคยได้รับวัคซีนมาแล้วตั้งแต่ในวัยเด็กทั้งที่แท้จริงยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนจึงไม่ได้ให้วัคซีน หรือเคยได้รับวัคซีนไปแล้วแต่ไม่ได้ผลเช่น มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด ที่เคยมีประวัติการได้รับวัคซีนมาก่อน จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกัน หัด หัดเยอรมัน คางทูม ซ้ำเพื่อให้มีภูมิต้านทาน เพราะโรคหัดเยอรมันหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้อ เด็กที่เกิดมาอาจเป็นหัดเยอรมันโดยกำเนิดได้
3.โรคบางชนิดอาจมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือรุนแรงขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ เช่นการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์และอาจนำไปสู่การป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก และบางโรคอาจรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนมาก เช่น โรคสุกใส ที่พบว่าผู้ใหญ่และหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้มากกว่าในเด็ก

ช่วงอายุ/ผู้ที่ควรได้รับวัคซีน วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 19-26 ปี) วัคซีนที่ควรฉีด วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ (ไอกรน) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบเอ ,บี วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน วัคซีน เอช พี วี วัคซีนอีสุกอีใส

วัยผู้ใหญ่ (อายุ 27-65 ปี) วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ (ไอกรน) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบเอ,บี วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนงูสวัด

วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50ปีขึ้นไป) วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ (ไอกรน) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรคปอดบวม ไอพีดี วัคซีนงูสวัด

นักท่องเที่ยว/นักเดินทาง วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (สำหรับผู้ที่เดินทางไปในแถบเอเชียใต้ เช่นประเทศอินเดีย เนปาล บังกลาเทศ) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลในอินเดีย จีน หรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ (สำหรับเด็กที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ เช่นประเทศในแถบเอเชียใต้)

หากประชากรกลุ่มนี้ไม่มีภูมิคุ้มกัน เมื่อมีการติดเชื้อจากโรคดังกล่าว แม้บางครั้งอาการอาจไม่รุนแรง แต่ความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายตามมาคือ การเป็นพาหะแพร่เชื้อให้คนใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ และผู้สูงอายุ

…..รพ.แมคคอร์มิค / ข้อมูล…..