ปิดฉากลงแล้วโครงการกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลสุเทพ”สุเทพเกมส์” ครั้งที่ 23 โดยมีการชิงชัยใน 7 ชนิดกีฬา

0
511

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพมีการแข่งขันโครงการกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลสุเทพ”สุเทพเกมส์” ครั้งที่ 23 โดยทางเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 มีนักกีฬาเยาวชนและประชาชนชาย – หญิงจาก 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยใน 7 ชนิดกีฬา และได้รับเกียรติจากนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันโดยมีนายชนะ แสนไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพประธานจัดแข่งขันกล่าวรายงาน สรุปผลการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาชาย – หยิงมีดังนี้

กีฬาฟุตบอล 7 คนประเภทประชาชนทั่วไปชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านสันลมจอยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รองชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านกองบิน 41 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมบ้านอุโมงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ประเภทอาวุโสชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านกองบิน 41 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รองชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านอุโมงค์ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมบ้านสันลมจอยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาทประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปีชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านอุโมงค์ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านห้วยทราย ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมบ้านร่ำเปิงได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

กีฬาเซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชายชนะเลิสได้แก่ทีมบ้านอุโมงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาทรองชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านสันลมจอยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมบ้านห้วยทรายได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาท

กีฬาวอลเลย์บอลผสมชาย – หญิงชนะเลิสได้แก่ทีมบ้านโป่งน้อยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท รองชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านห้วยทรายได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมบ้านกองบิน 41 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
กีฬาแบดมินตันประเภทชายชนะเลิศได้แก่บ้านอุโมงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านกองบิน 41 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่บ้านโป่งน้อยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 500 บาท และประเภทหญิงชนะเลิศได้แก่บ้านกองบิน 41ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านใหม่หลังมอ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่บ้านอุโมงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 500 บาท

กีฬาเปตองประเภทชายชนะเลิศได้แก่บ้านทรายคำได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านกองบิน 41 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000บาทและอันดับที่ 3ได้แก่บ้านสันลมจอยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาท และประเภทหญิงชนะเลิศได้แก่บ้านเชิงดอยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านอุโมงค์ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่บ้านภูพิงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาท

ประเภทเยาวชนชายชนะเลิศได้แก่บ้านห้วยทรายได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านสันลมจอย ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000บาทและอันดับที่ 3ได้แก่บ้านร่ำเปิงได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาทและหญิงชนะเลิศได้แก่บ้านสันลมจอยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านอุโมงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000บาทและอันดับที่ 3ได้แก่บ้านภูพิงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาท

กีฬาวู๊ดบอลประเภทประชาชนทั่วไปชายชนะเลิศได้แก่บ้านกองบิน 41 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาท รองชนะเลิศได้แก่บ้านกองบิน 41 A ได้รับถ้วยำร้อมเงินรางวัล 500 บาทอันดับที่ 3 ได้แก่บ้านอุโมงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 300 บาทและประเภทหญิงชนะเลิศได้แก่บ้านโป่งน้อยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาท รองชนะเลิศได้แก่บ้านกองบิน 41ได้รับถ้วยำร้อมเงินรางวัล 500 บาทอันดับที่ 3 ได้แก่บ้านห้วยทรายได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 300 บาท

กีฬาพื้นบ้านตีกอล์ฟบกผสมชนะเลิศได้แก่บ้านโป่งน้อยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านหลิ่งห้าได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาทอันดับที่ 3 ได้แก่บ้านกองบิน 41 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 500 บาทและวิ่งผลัดซุปเปอร์แมนผสมชนะเลิศได้แก่บ้านห้วยแก้วได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศได้แก่บ้านกองบิน 41 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 800 บาทและอันดับที่ 3 ได้แก่บ้านอุโมงค์ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 500 บาท