ลอบเผาป่า ต่อเนื่อง

0
324

แม่ฮ่องสอน ยังวิกฤติ เจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำงานดับไฟป่าอย่างหนัก หลังพบว่ามีการลอบเผาป่าและไม่ได้มีการควบคุมตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ไฟป่าลุกลามขึ้นสู่ยอดเขาสูงจนไม่สามารถปีนขึ้นไปดับไฟป่าดังกล่าวได้ ส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองพิษ ยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐานในระดับสีแดง ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนโดยตรง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน ว่าจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีต่อสุขภาพ

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานว่า พบจุดความร้อนในระบบโมดิส ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 43 จุด รายละเอียดดังไฟล์แนบ  อ.ปาย 5 จุด อ.ปางมะผ้า 8 จุด อ.เมือง 13 จุด  อ.ขุนยวม 7 จุด  อ.แม่ลาน้อย 2 จุด อ.แม่สะเรียง 7 จุด อ.สบเมย 1 จุด สำหรับจุดความร้อนในระบบเวียร์  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบจำนวน 100 จุด รายละเอียดดังไฟล์แนบ  อ.ปาย 20 จุด อ.ปางมะผ้า 14 จุด อ.เมือง 24 จุด  อ.ขุนยวม 13 จุด  อ.แม่ลาน้อย 3 จุด อ.แม่สะเรียง 18 จุด อ.สบเมย 8 จุด

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานว่า พบจุดความร้อนในระบบโมดิส ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 43 จุด รายละเอียดดังไฟล์แนบ  อ.ปาย 5 จุด อ.ปางมะผ้า 8 จุด อ.เมือง 13 จุด  อ.ขุนยวม 7 จุด  อ.แม่ลาน้อย 2 จุด อ.แม่สะเรียง 7 จุด อ.สบเมย 1 จุด สำหรับจุดความร้อนในระบบเวียร์  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบจำนวน 100 จุด รายละเอียดดังไฟล์แนบ  อ.ปาย 20 จุด อ.ปางมะผ้า 14 จุด อ.เมือง 24 จุด  อ.ขุนยวม 13 จุด  อ.แม่ลาน้อย 3 จุด อ.แม่สะเรียง 18 จุด อ.สบเมย 8 จุด