สวนสัตว์ จัดงานใหญ่ กิจกรรมวันช้างไทย 63

0
576

ตามมติของคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (13 มีนาคม 2563) นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันช้างไทย ณ บริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดซุ้มอาหารให้กับพังไชโย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงชีวิตของช้างไทย และยังมีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามแจกของรางวัลมากมายแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีช้างอยู่ 1 เชือก คือ “พังไชโย” สำหรับ “ช้างไชโย” นั้นเคยถูกใช้เป็นสัตว์นำโชค หรือมาสคอตในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2541 ปัจจุบันมีอายุ 22 ปี เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 มีพ่อช้างชื่อ “พลายเอก” และแม่ช้างชื่อ “พังใหม่”