แม่ฮ่องสอนผวา!! แผ่นดินแยก ประชาชนหวั่นกลัวอย่างหนัก

0
375

หมู่บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระส่ำหนัก หลังตรวจพบรอยแยกของดินภูเขา ใกล้บ้านต้องรีบย้ายหนีหวั่น ดินแยกยาวถึงตัวบ้าน

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า จากการสั่งการให้ พ.ต.สมยงค์ ทองมิตร ผบ.ร้อย.ทพ.3602 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ออกลาดตระเวน บนทางหลวงชนบท หมายเลข 1194 ระหว่างบ้านห้วยโผ กับ บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จากการลาดตระเวนได้ตรวจพบ ดิน สไลด์และมีรอยแยกของผิวดินมีความสูงประมาณ 20 เมตร ริมถนน จำนวน 1 แห่ง ในหมู่บ้านแม่สามแลบ บ.แม่สามแลบ ฯ โดยรอยแยกดังกล่าว มีความกว้างประมาณ 1 เมตร , ความยาวประมาณ 60 เมตร และใกล้กับรอยแยกดังกล่าวมีบ้านราษฎร จำนวน   1  หลัง แจ้งความประสงค์จะทำการรื้อ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าของบ้านชื่อ นายซอเซหละ ไม่มีนามสกุล อายุ 67 ปี บ้านแม่สามแลบ เลขที่ 117 ม.1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ฯ ทางหน่วยทหารพราน จึงได้ร่วมกับร่วมกับส่วนราชการ ประกอบด้วย,อ.สบเมย (ร้อย.อส.สบเมย), อบต.แม่สามแลบ,อช.สาละวิน,ผญบ.แม่สามแลบ และราษฏร บ.แม่สามแลบ ม.1 ต.แม่สามแลบ  เร่งรื้อถอนบ้านของ นายซอเซแหละ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับเส้นทางระหว่างบ้านห้วยโผ ถึง บ้านแม่สามแลบ ยานพาหนะสามารถสัญจรผ่านไป – มา ได้ตามปกติ

 

นายไตรรัตน์  วนาศิริสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในวันนี้ ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ส่งรายงานผลของภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยของหมู่บ้านแม่สามแลบ และหมู่บ้านใกล้เคียง ให้กับทางอำเภอสบเมย เพื่อที่จะได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติ และจัดหางบประมาณมาซ่อมแซมถนน และบ้านเรือนของราษฎร รวมไปถึงสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เสียหาย ส่วนผลของการตรวจสอบของหน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรธรณีเขต 1 ลำปางได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ถนนทรุดตัวและแตกร้าวบ้านห้วยกองก๊าด ขณะนี้ถนนทรุดตัวเริ่มแตกร้าวเพิ่มขึ้น ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากพบว่ามีการทรุดตัวของดินภูเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม