แม่ฮ่องสอนสร้างอาชีพ ให้ชุมชนเก็บใบไม้ขาย

0
549

นายอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยการจัดเก็บใบไม้นำมาอัดเป็นแท่งขายให้กับโรงงาน เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชน ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ส่งผลให้ปริมาณใบไม้ลดลงอย่างทันตาเห็น

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแก้ไข ปัญหาไฟป่า ลดเชื้อเพลิง โดยได้รับความร่วมมือทั้งนายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านชาวบ้าน การเก็บกวาดใบใม้ ที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นที่ในป่าติดหมู่บ้านในเขตตำบลปางหมู และตำบลผาบ่อง ซึ่งสามารถจัดเก็บใบไม้ได้เป็นจำนวนมาก

สรุปยอดล่าสุดเก็บใบไม้ในพื้นที่ของชลประทาน ได้ 1,155 ก.ก. ใบไม้ในสำนักงานควบคุมไฟป่าของอุทยาน (แม่สะเรียง) 500 ก.ก. ใบไม้ในพื้นที่ หมู่บ้านบ้านใหม่ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน รวม 1,655 ก.ก. สรุปยอดทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา สามารถจัดเก็บใบไม้ได้ทั้งหมด จำนวน 60,883 ก.ก. คิด เป็นเงิน 130,786 บาท เป็นรายได้เสริมให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นกองทุนแก้ไขปัญหาแก่หมู่บ้านต่อไปในพื้นที่ ยากแค่ไหนก็ทำอย่างเต็มที่ เพราะมีชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกัน