ทม.แม่เหียะขับเคลื่อน สู่ Maehia Smart City

0
459

เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมขับเคลื่อน เมืองแม่เหียะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้านการบริการสาธารณะ ตอบโจทย์การให้บริการที่รวดเร็ว ทันท่วงที ตรวจสอบได้
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยถึงความพร้อมในการพัฒนาเมืองแม่เหียะสู่ความเป็นเมืองอัจริยะการบริการสาธารณะ (Smart City) ว่า เมืองแม่เหียะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 14 นวัตกรรมสู่การพัฒนาต่อยอด Smart City จากเวทีการนำเสนอแนวคิดในงาน Block Mountain 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ผ่านการนำเสนอภายใต้แนวคิด “การบริการสาธารณะประชาชนด้วยระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ และโปรแกรมรับเรื่องร้องทุกข์” ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการให้บริการที่รวดเร็ว ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดขั้นตอนการบริการของประชาชน

การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในการรองรับการบริการที่ทันสมัย เพื่อพัฒนางานต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมือง และการตอบสนองแบบทันท่วงที ผ่านนวัตกรรม 3 ด้าน ได้แก่ ศูนย์บริการเป็นเลิศ Excellent Service Center การรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม One Stop Service ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ฉับไว และสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ การอนุมัติก่อสร้างออนไลน์ ซึ่งลดระยะเวลาการอนุมัติจาก 45 วัน ให้เหลือเพียง 2 ชั่วโมง และ Maehia One Data หรือระบบฐานข้อมูลหนึ่งเดียว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำมาบริหารพัฒนาเมือง สู่เมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆ ต่อไป