เชียงใหม่รวมพลังสู้ภัยโควิด-19

0
487

จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วเมืองเชียงใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แนะประชาชนต้องมีวินัยในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการเสี่ยงภัยจากโรค


เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องพ่นยา น้ำยาฆ่าเชื้อ และสเปรย์ฉีดพ่น พร้อมยาฆ่าเชื้อขนาดพกพา ให้กับตัวแทนทหาร ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า 200 แห่ง องค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยว โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปฉีดพ่นตามสถานที่ท่องเที่ยว วัด สำนักงาน สถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวเป็นนวัตกรรมสารอินทรีย์ สามารถอยู่ได้นาน 2 วัน ขณะทำการฉีดพ่นไม่ควรให้ถูกผิวหนัง และให้มีการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


ทั้งนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกเกินหลักแสนคน ในกว่า 115 ประเทศ ที่พบผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 5,000 ราย จนในที่สุดทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศให้ การระบาดไวรัสโครานาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” (Pandemic) ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ อย่างรุนแรงไปทั่วโลก


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยได้ทำการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และสร้างเครือข่ายโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา พร้อมเฝ้าสังเกตกลุ่มเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกคนต้องมีวินัยในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการเสี่ยงภัยจากโรค ด้วยการล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และเช็ดถูจุดเสี่ยงที่จะก่อการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง


ด้านนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้เป็นแกนนำหลัก เพื่อผนึกกำลังร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง ตลาดสด ย่านการค้ารวมถึงศูนย์การค้า แหล่งชุมชน สถานบันเทิง กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วเมืองเชียงใหม่


ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต่างพร้อมใจร่วมแรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเองอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนั้น ยังได้นำรถน้ำพ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดฝุ่นหมอกควันในตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วย