รีบเปลี่ยนก่อนเน่า!! หนองน้ำสาธารณหนองจองคำ

0
654

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รีบทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ในหนองน้ำสาธารณหนองจองคำ ที่ตั้งใจกลางเวียงแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไร้กลิ่นเหม็น นำปลาออกกว่า 1.5 ตัน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ให้เจ้าหน้าที่ประมงนำอวนมาลากปลาออกรจากหนองจองคำ หนองน้ำขนาดใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ปลายี่สก ปลานิล  ปลาไน  ปลาตะเพียร ปลาชะโด  ปลาสวาย และปลาดุก แต่ละตัวหนักประมาณ  5 – 17 กิโลกรัม ต้องใช้เจ้าหน้าที่ลากอวนถึง 20 คน หมุนวนนำปลาขึ้นจากหนองจองคำถึง 5 รอบ ได้ปลากว่า 1,500 กิโลกรัม หรือ 1.5 ตัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำปลาทั้งหมดไปพักฟื้นไว้ที่สถานีประมงน้ำจืดภายในศูนย์บริการและพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ( ศูนย์โป่งแดง) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ก่อนจะนำปลาไปปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์  จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่า การเปลี่ยนถ่ายน้ำหนองจองคำดังกล่าว ยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำออกเป็นเวลานานหลายปี ประกอบกับมีปลาที่สำนักงานประมงจังหวัดและประชาชนรวมทั้งเทศบาลเมืองนำมาปล่อย ทุกเช้าเย็นจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนำอาหารมาให้ ทำให้ปลาต่าง ๆ เหล่านี้แพร่พันธุ์เป็นจำนวนมากและแออัด ประกอบกับเป็นช่วงหน้าฝน หากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำระบายอากาศ น้ำก็เน่าเสีย อาจจะทำให้ปลาตายหมด หลังจากปล่อยน้ำออกจากหนองจนหมดก็จะปล่อยน้ำสะอาดจากอ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน เข้ามาเติมเต็มให้กับหนองจองคำ จากนั้นในวันที่ 10 สิงหาคม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสถานีประมงน้ำจืดก็จะนำปลาหลากหลายสายพันธุ์มาปล่อยลงเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามต่อไป

สำหรับหนองจองคำ เป็นหนองน้ำสวนสาธารณะธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับเมืองแม่ฮ่องสอนมายาวนานเกินกว่าร้อยปี ได้รับการขุดแต่งบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2438 ในสมัย “พญาพิทักษ์สยามเขต” เจ้าฟ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนที่ 3  ตั่งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ติดกับวัดจองคำ จองกลาง เป็นหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรราชาติ มีน้ำตลอดทั้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว และใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีที่สำคัญๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทัศนียภาพที่สวยงาม  ในอดีต หนองจองคำแห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่ที่อาศัยของฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์จำนวนมากแล้ว เลี้ยงช้าง รวมถึงได้อาศัยใช้น้ำในหนองอาบน้ำช้างด้วย  แต่ปัจจุบันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหนองจองคำใหม่ทั้งหมด จัดตั้งเป็น “สวนสาธารณะหนองจองคำ” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและพักผ่อนอิริยาบถ รวมทั้งจัดงานประเพณีต่าง ๆ และรอบ ๆ หนองจองคำ ทุกเย็นก็จะเป็นถนนคนเดินอีกด้วย