ไทยเบฟฯมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

0
652

ตุลา พัฒโนทัย ผู้จัดการภาคการขาย 5 เป็นตัวแทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19โดยมีศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และรศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องโถงสำนักงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่