มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุมผู้บริหาร และมอบเงินค่าเหรียญรางวัล

0
398

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมี ที่ปรึกษา ฯ ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ทุกฝ่าย รองคณบดีทุกคณะ และ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานกีฬา หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานพัสดุ และ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

และมอบเงินค่าเหรียญรางวัลที่ได้รับจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจำนวน 384,450 บาทให้กับ หน.งานการเงิน เพื่อจัดดำเนินการมอบให้กับนักกีฬา ของวิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่ง ปทท ครั้งที่ 47 เดอะซันเกมส์ ครับ