“บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” ( CSE ร่วมปันน้ำใจ ) มอบผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง น้ำดื่ม พร้อมด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่า อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสะเมิง

0
962

“บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” ( CSE ร่วมปันน้ำใจ ) มอบผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง น้ำดื่ม พร้อมด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่า อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสะเมิงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ไฟป่าสงบลงโดยเร็ว

เมื่อเร็วๆนี้ CSE ผนึกกำลัง ชอยส์ มินิสโตร์ และ ซันสวีท โดยดร.วรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นถึงความสำคัญของปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปี สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

ได้ร่วมมอบ ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC น้ำดื่มสะอาด เครื่องดื่มชูกำลัง ให้เจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่า ในพื้นที่บ้านแม่ศึก บ้านห้วยผักกูด บ้านห้วยบง อำเภอแม่แจ่ม และพื้นที่อำเภอสะเมิง โดยมีนายโสภณ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.สุมิตร อธิพรหม ผู้เชี่ยวชาญและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพื้นที่ อ.สะเมิง เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปให้ทีมอาสาดับไฟป่าเป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ปฏิบัติงานต่อไป