ปิดด่านฯ ติดชร. สกัดไวรัสมรณะ

0
243

ไวรัสมรณะ โควิด-19 พ่นพิษไม่หยุด ล่าสุดปิดด่านพรมแดนติดเชียงราย เหลือเพียงประเทศละ 1 แห่งป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.63 ที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เปิดเผยว่าทางรัฐบาล สปป.ลาว และสถานเอกอัคราชฑูต ณ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว ได้แจ้งว่าทางการ สปป.ลาว มีการใช้มาตรการปิดด่านทั้งใน และนอกระบบทั้งหมดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิท-19 โดยยกเว้นเพียงจุดผ่านแดนถาวรแต่ก็มีการยกเลิกการออกวีซ่าที่ด่าน และเข้มงวดกับผู้ที่จะเดินทางเข้าตามจุดผ่านแดน โดยต้องมีเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพหรือฝบรับรองแพทย์ มายืนยัน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยของประเทศไทยก็มีหนังสือสั่งการให้คงเหลือการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพียงประเทศละ 1 จุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น
ส่วนที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ซึ่งมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานได้แจ้งว่าทางจังหวัดเตรียมจะปิดจุดผ่านถาวรแม่สายตรงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 แล้วเพื่อเปิดให้เหลือเพียง 1 แห่งตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.63 เป็นต้นไปและยกเลิกการเปิดใช้จุดผ่อนปรนปางห้า ต.เกาะช้าง เป็นการชั่วคราว ขณะที่ทางการเมียนมาได้ใช้มาตรการใกล้เคียงกันคือให้ประชาชนข้ามเข้าออกได้เฉพาะตรงจุดผ่านแดนถาวรท่าขี้เหล็กติดต่อกับ อ.แม่สายตรงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 เท่านั้น รวมทั้งยกเลิกการออกวีซ่าที่ด่านทั้งหมดด้วย
ด้าน สปป.ลาว ทาง จ.เชียงราย ประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพียงแห่งเดียวที่ติดกับ สปป.ลาว ทำให้ในปัจจุบัน จ.เชียงราย เหลือช่องทางที่จะติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพียง 2 จุดดังกล่าวเท่านั้น ขณะที่ในฝั่ง สปป.ลาว เองได้มีประกาศตั้งแต่วานนี้ให้ยกเลิกการเข้าออกตรงตรงจุดผ่อนปรน ช่องทางธรรมชาติ ทั้งหมดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.-20 เม.ย.63 แล้ว แต่ยังคงเหลือเพียงจุดผ่านแดนถาวรที่สะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เพียงจุดเดียว ขณะที่ด้าน อ.เชียงแสน นั้นทางฝั่งเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ได้ประกาศปิดชายแดนไปแล้วถึง 3 ครั้ง โดยเฉพาะตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำโดยล่าสุดจะปิดไปจนถึงอย่างน้อยวันที่ 25 มี.ค.และอาจขยายเวลาเพิ่มหากจำเป็น
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่ามาตรการของทั้ง 2 ประเทศทำให้การเดินทางติอต่อของประชาชนระหว่างไทยและ สปป.ลาว ที่ อ.เชียงของ เป็นไปตามปกติแต่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอเดอร์พาสข้ามไปมาหากันตามความจำเป็นเท่านั้น และจะมีการตรวจคัดกรองการเข้าออกอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้มีความสำคัญด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างกันดังนั้นจึงจะมีการขนส่งสินค้าเพื่อความจำเป็นได้ตามปกติแต่คงจะเข้มงวดเรื่องการตรวจคัดกรองโรคมากขึ้นโดยคนลาวที่ข้ามมายังฝั่งไทยจะอยู่ได้เฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น และคนไทยที่ทำบัตรข้ามไปฝั่ง สปป.ลาว ก็จะอยู่ได้เฉพาะในเขตเมืองห้วยทรายเท่านั้นเช่นกัน
แหล่งข่าวทางด้าน ชายแดนไทย-สปป.ลาว แจ้งว่าในปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีการปิดด่านพรมแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ แต่ได้มีการแจ้งไม่ให้คนลาวในฝั่งแขวงบ่อแก้ว เดินทางข้ามมายังฝั่งไทยเป็นการภายในคาดว่าเป็นมาตรการที่จะไม่ให้นำโรคเข้าไปแพร่ระบาดในพื้นที่ แต่ก็ยังอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าและคนเดินทางจากฝั่งไทยสามารถข้ามไปยังฝั่งเมืองห้วยทรายได้คาดว่าเกิดจากความต้องการสินค้าหลายอย่างโดยเฉพาะอุปโภคบริโภคของ สป.ลาว ที่ยังจำเป็นต้องได้รับจากฝั่งไทยอยู่