นพค.36 มอบบ้าน ให้เด็กนร. เรียนดี

0
236

นพค.36 สร้างอนาคตและชีวิตใหม่ให้กับเด็กยากจน ตามโครงการ “สานฝันปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย”ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามดำริของ พลเอก ธารไชยยัน ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เมื่อวันที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้เด็กนักเรียนโครงการ “สานฝันปันน้ำใจ สร้างที่พักอาศัย ให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พลเอก ธารไชยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
โดยโครงการ “สานฝันปันน้ำใจสร้างที่อยู่อาศัยให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์” ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สืบเนื่องมาจาก พลเอก ธารไชยยัน ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีดำริให้ช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มุ่งหวังสร้างอนาคตให้กับตัวเอง ครอบครัวและชุมชนยากจนที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยการจัดทำ “โครงการ สานฝันปันน้ำใจสร้างที่อยู่อาศัยให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์” ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูในโรงเรียนสังวาลวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ทำการคัดเลือกครอบครัวของ ด.ช.วัลวิทย์ รักท้องถิ่น ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังวาลวิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับประวัติความเป็นมาของ ด.ช.วัลวิทย์ รักท้องถิ่น เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 อายุ 15 ปี บิดาชื่อ นายอุเทน รักท้องถิ่น อายุ 37 ปี มารดาชื่อ นางมาลา รักท้องถิ่น อายุ 32 ปี มีพี่น้องรวมกัน 3 คน คือ ด.ช.วรนุช รักท้องถิ่น อายุ 12 ปี และ ด.ช.ชลันธร รักท้องถิ่น อายุ 9 ปี สถานภาพทางครอบครัว บิดา มารดา อยู่ด้วยกันทั้งหมดรวม 5 คน อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 23/4 หมู่ 10 บ้านเด่น ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สภาพบ้านที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ขนาดเล็กและคับแคบ พื้นบ้านและฝาบ้านเป็นไม้ไผ่สาน ทั้งหลังมีสังกะสีปิดพอบังแดดฝนได้ชั่วคราว หลังคามุงหญ้าแฝก ห้องน้ำห้องส้วมไม่ถูกสุขลักษณะ ห้องครัวอยู่ในห้องเดียวกันกับห้องนอนโดยมีบล็อกสี่เหลี่ยมตั้งไว้สำหรับหุงข้าวทำกับข้าว อาชีพของ บิดา มารดา มีอาชีพ ทำไร่ทำสวน รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ส่วนมารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ประมาณวันละ 250 บาท บางวันก็ไม่มีรายได้ ทำให้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครอบครัว

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีกองบังคับการตั้งอยู่ที่บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากรับนโยบายจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 ตามดำริของ พล.อ.ธารไชยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงได้ส่งกำลังพลของหน่วย ฯ พร้อมวัสดุอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการจัดสร้างบ้านดังกล่าวขึ้นเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว พื้นปูนขัดมัน ปูแผ่นฟ้าเพดาน มุงด้วยหลังคาเมทัลชีท หลังจากก่อสร้างเสร็จ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปกรณ์ภายในบ้านและเครื่องเรือน เครื่องครัวต่างๆตลอดจนข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์แก๊สปิกนิกใช้ทำครัว ให้กับ ด.ช.วัลวิทย์ รักท้องถิ่น และครอบครัว ณ บ.เด่น ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เข้าอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย
ด.ช.วัลวิทย์ รักท้องถิ่น กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณ พลเอก ธารไชยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และเมตตาต่อครอบครัวของผม ได้สร้างบ้านมอบเครื่องครัวและสิ่งอุปกรณ์ภายในบ้านตลอดจนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ผมสัญญาจะตั้งใจเรียนจะเป็นคนดีของสังคม จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะรักและปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดไป

เด็กๆ ยากจนเหล่านี้ พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวไทยภูเขาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้นจะมีความแตกต่างกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรมและความเป็นชนเผ่า แต่เด็กๆ เหล่านี้ก็ล้วนเป็นเด็กที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเหมือนกัน และเป็นเด็กยากจนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือแม้กระทั่งโอกาสในการดำรงชีวิต แต่แต่ถ้าหากขาดปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ บ้านที่อยู่อาศัย และหากปราศจากความรักจากคนรอบข้าง ชีวิตนั้นคงจะยืนหยัดอยู่ต่อไปได้อย่างลำบากยากยิ่ง โครงการ “สานฝันปันน้ำใจสร้างที่อยู่อาศัยให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์” ตามดำริของ พลเอก ธารไชยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงเป็นเสมือนผู้ให้ชีวิต ให้ความอบอุ่น ให้ความรักและเป็นผู้ช่วยต่อเติมความฝันให้กับพวกเขา ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในสังคม