ช้างเหล็ก MOU บริษัทดัง

0
322

ช้างเหล็กจับมือ บ.นันทวัน และศูนย์อบรมไทยโอบายาชิ MOU สร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม พร้อมหลักสูตรสหกิจศึกษา รวมถึงฝึกงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทนันทวัน จำกัด และศูนย์อบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักวิจัยระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนร่วมมือดำเนินกิจกรรม หรือการประชุม อบรม พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา และฝึกงานอันเป็นประโยขน์ในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ (RTT) โดยผู้ลงนามหลักคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด พร้อมด้วยพยาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์อบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์