มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์

0
274

ตุลา พัฒโนทัย ผู้จัดการภาคการขาย 5 เป็นตัวแทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องโถงสำนักงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่