กองบิน ๔๑ สนับสนุนทหารกองประจำการ ร่วมคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

0
442

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๑) , นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ (๒) และ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ที่ร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ในการตรวจสอบเอกสาร และใบ ชม.๑ ของผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ที่ต้องทำการกรอกเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ และติดตาม ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามประกาศของรัฐบาล เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้จัดกำลังทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธืน กองบิน ๔๑ วันละ ๑๕ นาย แบ่งเป็น ๓ ผลัด ผลัดละ ๕ นาย โดยเริ่มตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เที่ยวบินเที่ยวแรก (๐๖.๐๐ น.) จนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้าย (๒๔.๐๐ น.) ตั้งแต่วันนี้ – จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19