บสย. เริ่มใช้มาตรการ Work from Home รับ COVID-19

0
3990

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริ่มใช้มาตรการWork from Homeวันนี้ ถึง 30 เมษายน  รับสถานการณ์ COVID-19 ยกระดับความปลอดภัยพนักงาน แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

           

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า  บสย.เริ่มใช้มาตรการปฎิบัติงานจากที่บ้าน  Work from Homeมีผลตั้งแต่วันนี้รับสถานการณ์ COVID-19   ตามมาตรการด้านความปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19   เพื่อลดความแออัดในที่ทำงาน ทิ้งระยะห่าง 1-2 เมตร ตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  (Business Continuity Plan: BCP) และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  ภายใต้แนวทางปฎิบัติงานสรุปได้ดังนี้

           

1. ให้พนักงานประจำ ที่สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระ 2  ในสัดส่วน 65% Work from Homeผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์   ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน พนักงานยังคงพร้อมกลับเข้ามาปฎิบัติงาน  ณ สำนักงานใหญ่ได้ทันทีภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที

           

2. ให้พนักงาน บสย. ที่ประจำสำนักงานเขตในภูมิภาค ประจำการ  สาขาละ  2 คน  ส่วนที่เหลือให้ Work from Home

           

3. ไม่อนุญาตให้พนักงานเดินทางไปต่างจังหวัด ในขณะปฏิบัติงาน Work from Home            

ทั้งนี้ มาตรการ Work from Homeประกาศใช้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงมา โดย บสย. พร้อมให้บริการด้านการค้ำประกันสินเชื่ออย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ COVID-19