องค์การสวนสัตว์พร้อมแก้ไขปัญหาใส่ใจสัตว์นํ้าและปลาทุกชีวิตในเชียงใหม่ซูอควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่

0
356

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19และองค์การสวนสัตว์ได้มีนโยบายปิดบริการสวนสัตว์ทุกแห่งไปแล้วนั้นโดยเมื่อวันที่28-29มีค.63
นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มอบหมาย นายสุริยา แสงพงค์ รอง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาประชุมหารือกับนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มารีนสเคป(ประเทศไทย)จำกัดในฐานะผู้ลงทุนดำเนินการบริหารจัดการ ที่ประสบปัญหาไม่มีรายได้ในการดำเนินการบริหารจัดการในช่วงปัญหโควิด19ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้มีความกังวลในการดำเนินการจนอาจต้องปิดกิจการตามที่บริษัทให้ข่าวไปแล้วนั้น

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้แก้ไขโดยมอบหมายให้ นายสุริยา แสงพงค์มารับทราบปัญหาตามที่บริษัทได้เสนอความต้องการโดยสามารถสรุปผลการประชุมหารือได้ดังนี้
1.องค์การสวนสัตว์จะนำค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าอาหารปลา ค่าบุคลากรที่จำเป็นต้องดูแลชีวิตสัตว์น้ำและระบบต่างๆเสนอคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ต่อไป
2.องค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน อาหารปลาและประสานงานค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(เชียงใหม่)ตลอดจนถึงรวบรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาระบบและให้อาหารปลา ต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในพื้นที่โดยนายสุริยา ได้กล่าวว่า ”ผมไม่ต้องการให้ปลาตายสักตัว เราอยู่กับชีวิตสัตว์มาทั้งชีวิต เราได้บุญ ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย เราต้องมาคุยทำความเข้าใจกัน ตามหนังสือที่บริษัทได้ทำไปยังองค์การสวนสัตว์และที่ให้ข่าวไป ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นการดำเนินการในอนาคตคงต้องคุยกันอีกต่อไป”ส่วนนายนฤทัตกล่าวขอบคุณและพอใจกับทางออกขององค์การสวนสัตว์ในการประชุมครั้งนี้

ส่วนนายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รับหลักการตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนโดย ในเช้าวันนี้ (30มีค63)ได้นำคณะลงพื้นที่ไปหารือและรับทราบข้อปฏิบัติกับนายโรจน์ ธุวนริน และธีรวัฒน์ เนืองนอง ผู้บริหารอีก2ท่านที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า (Chiangmai Zoo Aquarium) เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่องด้วยดีต่อไป