‘ทรายตะวัน’ ร่วมพันธมิตร ส่งแรงใจช่วยหน่วยไฟป่าฯ

0
312

สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงวิกฤติต่อเนื่องมาหลายวันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดฯ ได้บูรณาการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่ากันอย่างเข้มแข็ง
เมื่อวันที่ผ่านมา กลุ่มนักฟุตบอลอาวุโส “ทรายตะวัน” เชียงใหม่ พร้อมกับเพื่อนพ้องน้องพี่กลุ่มพันธมิตร ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัวไทยทวีคูณ (เบนซ์นครสวรรค์) กลุ่มลุงลังทีม กาแฟดอยหวาน กลุ่มทีมงาน ZAPA GROUP และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันรวบรวมสิ่งของบริจาคจำพวกเครื่องอุปโภคบริโภค

อาทิ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ อาหารแห้ง รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังไฟป่ารวม 3 จุด ได้แก่ กรมป่าไม้ เขตแม่ออน , ชุด ชรบ.เทศบาลเมืองแม่เหียะ ฝ่ายปกครองและกรมป่าไม้ , สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีแรงกายแรงใจในการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าอย่างเข้มแข็งต่อไป