OTOP เชียงใหม่ ร่วมใจสู้ภัยโควิด

0
343

เมื่อวันที่ผ่านมา นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมจัดกิจกรรม “OTOP เชียงใหม่ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19″ โดยมี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายวุฒิชัย ไชยกาญจน์ นักวิชาการชำนาญการ นายนพวงศ์ รัฐผไท ประธานเครือข่ายโอทอป และคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมรวมพลังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมแรง ร่วมใจ บริจาคแมสก์ เจลล้างมือ และเงิน (จัดซื้อหน้ากากอนามัย /เจลล้างมือ) เพื่อนำมอบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล สถานที่ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้ดำเนินการดังนี้
(1) บริจาคเงิน : เข้าบัญชี “เครือข่ายโอทอปจังหวัด” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 985-6833760 (2) บริจาคหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ : นำส่งได้ที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่