น้ำใจดับไฟป่า

0
219

น้ำใจดับไฟป่า…………….หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันรวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หลังเกิดวิกฤติการณ์ไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ฯ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ผ่านมา