สมทบทุนผู้ป่วยโควิดฯ

0
210

สมทบทุนผู้ป่วยโควิดฯ……………ชมรมสตรีสัมพันธ์ไทยเชื้อสายจีน จังหวัดเชียงใหม่ ร้านทองจารุวัฒน์ ศิราณี เลิศปัญญาทรัพย์ สุมาลี จางกิจเจริญ และ อมร ชีวินจิตเจริญ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.