คัดกรอง COVID-19

0
227

คัดกรอง COVID-19………………นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ นพ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะทำงานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้คำแนะนำในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Covid-19) ตามมาตรฐานการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข