ตรวจเข้ม

0
211

ตรวจเข้ม…………ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง บูรณาการเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ออกตรวจสถานบันเทิงและร้านอาหารกลางคืนในเขตอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ถูกสั่งระงับการให้บริการ ตามพรก.ฉุกเฉินป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ผ่านมา