วิศวะมช. ทอดผ้าป่า ซื้อโซล่าเซลล์ให้วัด

0
384

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ปัจจัยที่ได้นำไปจัดซื้อโคม พร้อมขาตั้งเสาเหล็กหลอด LED และ Solar Cells ราคาชุดละประมาณ 10,000 บาท จำนวน 330 ชุด โดยจะติดตั้งบริเวณถนนทางเข้าวัดเป็นต้นไป และมอบแด่วัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามฯ อันจะเป็นพุทธประโยชน์ในกาลต่อไป

ทั้งนี้เมื่อปี 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหน่วยงานข้างต้น เคยระดมทุนพร้อมติดตั้งแผง Solar Cells ขนาด 5.4 kW นอกจากนั้นค่ายอาสาพัฒนาของสโมสรนักศึกษาวิศวะ มช. ยังเคยสร้างกุฏิไม้แก่วัดแห่งนี้มาก่อนอีกด้วย