ขนส่งเชียงใหม่คัดกรองผุ้โดยสารลดแพร่เชื้อ covid-19

0
344

ตั้งแต่เวลา 04.00 น.ของทุกวัน สำนักงานขนส่งจ.เชียงใหม่ ร่วมกับกองงานสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสาร และให้คำแนะนำผู้โดยสารให้เว้นระยะห่าง พร้อมสวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เพื่อลดการแพร่เชื้อ covid -19 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ อาเขต

โดยกำหนดให้รถโดยสารที่มาจากกรุงเทพฯทุกคันต้องเข้าจอดที่ชานชลา 6 – 10 เท่านั้น จนกว่าการระบาดของไวรัสโควิด19 จะหายไปจากประเทศไทย