มอบเงินสนับสนุน

0
257

มอบเงินสนับสนุน…..ดร.เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารองค์กร บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน จำนวน 112,420 บาท ให้แก่ ร.ต.ยุทธนา ศรีหาเหง่า ผู้ดูแลโครงการฯ ดำเนินการโดย กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ ห้องประชุมทองคำคูณ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด