“ท่าช้าง คาเฟ่-ฮอม บาร์” ส่งม้าเหล็กไบค์ให้บริการลูกค้า

0
3060

ม้าเหล็กไบค์ เกิดจากการที่ต้องการให้น้องๆพนักงาน ท่าช้าง คาเฟ่ และ ฮอม บาร์ ยังคงพอมีรายได้ในการดำเนินชีวิต และเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ไม่มีบริการจัดส่งของตนเองได้มีตัวเลือกในการจัดส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร้านค้าสามารถเรียกใช้บริการจากทางม้าเหล็กโดยตรง โดยให้ทีมม้าเหล็ก ไปรับของจากร้านค้า ไปสู่ผู้บริโภค โดยพนักงานจะได้รายได้จากค่าส่งอาหารโดยตรง 100% ทางม้าเหล็กจะไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้น


บริการจัดส่ง จะผ่านกระบวนการอบโอโซนฆ่าเชื้อ ตั้งแต่ตัวพนักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ การเข้า/ออก ต้องผ่านอุโมงค์โอโซนฆ่าเชื้อ พนักงานทุกคนจะอยู่สถานที่ที่ปลอดเชื้อ และเว้นระยะห่างจากกัน เพียงท่านเรียกใช้ เราจะไปบริการ รายละเอียดโปรดติดตามกันต่อไป