“คุ้มเสือ”สร้างความใส่ใจในทุกๆพื้นที่เน้นป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

0
233

Tiger Kingdom คุ้มเสือของยังคง ห่วงใย และใส่ใจในสุขภาพทั้งพนักงานร้านค้าและลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ทุกจุดที่อาจจะเป็นจุดที่เสี่ยง ภายในบริเวณคุ้มเสือของ

สร้างความใส่ใจในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น เก้าอี้ที่นั่งพักลูกค้า รูปปั่นหน้าเสือที่เป็นจุดถ่ายภาพ บริเวณทางเดินโดยรอบ ราวบันได ภายในบริเวณห้องน้ำ ทางคุ้มเสือได้ฉีดยาฆ่าเชื้อ ทุกๆ อาทิตย์ และมีแม่บ้านทำความสะอาด ทุกชั่วโมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจ