แจกหน้ากากอนามัย

0
220

แจกหน้ากากอนามัย…………….เทศบาลเมืองลำพูน โดย ประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีฯ มอบหน้ากากอนามัยผ้าผ่านทางประธานชุมชน เพื่อมอบให้กับคนในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าว ผลิตขึ้นจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน และจิตอาสาในชุมชน