มอบ Face Shield

0
315

มอบ Face Shield……………….ผู้แทนผู้บริหารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มอบ Face Shield ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นพ.มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับมอบ เมื่อวันที่ผ่านมา