ปล่อยแถวบังคับใช้ กม.

0
234

ปล่อยแถวบังคับใช้ กม. …………….น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมี เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่