รับมือโควิด19

0
296

รับมือโควิด19……………เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่อง ” การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID -19 ” โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พ.ญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ร่วมแถลงความร่วมมือเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ. เมือง จ.เชียงใหม่