แม่โจ้ แจกพันธุ์ผักปลูกกินเองสู้โควิด

0
461

ท่ามกลางวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัย covid -19 ขึ้นมา โดยเตรียมแพ็คเมล็ดพันธุ์ผัก 100,000 ชุด ส่งตรงถึงบ้านให้คนไทยได้ปลูกผักสวนครัวกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ผ่านพ้นวิกฤต covid-19 ไปได้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่จะต้องการช่วยเหลือสังคม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสร้างความมั่งคงทางอาหาร พึ่งพาตนเองได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมระดับครัวเรือนในการสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะช่วยให้คนไทยมีพืชผัก อาหารปลอดภัย ในช่วงวิกฤต- 19”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่จัดเตรียมไว้ มีจำนวน 100,000 ชุด เป็นเมล็ดพันธุ์จากศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร จากทุกคณะ/สำนัก ที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ และอาสาสมัครที่ช่วยบรรจุเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งให้กับผู้ที่สนใจท่านละ 2 ชุด ในแต่ละชุดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 5 ชนิด มีคละกันไปทั้ง ผักสวนครัว ชุดผัก เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา และผักใบ เช่น ผักกาด คะน้า…มีครบชุดเพื่อเป็นผักสวนครัวประจำบ้าน”

ผู้ใดที่สนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้…
1) ส่งซองเปล่าขนาดไม่ต่ำกว่า 13×18 ซ.ม. พร้อมติดแสตมป์ 5บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
2) ส่งไปที่…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ 151 หมู่ 7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ท่านจะได้รับเมล็ดพันธุ์จำนวน 2 ชุด (สำหรับตัวท่านเอง 1 ชุด และส่งมอบต่อให้คนที่ท่านรักอีก 1 ชุด) แต่ละชุดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 5 ชนิด มีคละกันไปทั้ง ผักสวนครัว ชุดผัก เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา และผักใบ เช่น ผักกาด คะน้า…มีครบชุดเพื่อเป็นผักสวนครัวตาม “ศาสตร์พระราชา”
แนวคิดการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เป็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคณะ ทุกสำนัก บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สำคัญเมล็ดพันธุ์ผักออร์แกนิคนี้ เป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้สำหรับโครงการนี้จะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… โทรศัพท์ 09 1070 5757