“ลดาวัลลิ์” ชี้ไฟป่า9จังหวัดภาคเหนือเป็นวิกฤตชาติ กระทบเศรษฐกิจและสุขภาพ เสนอซื้อโดรนเครื่องบินดับเพลิง ดึงท้องถิ่นเข้าร่วมดูแล

0
237

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า หากไม่มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ต้องถือว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่เป็นวิกฤตการณ์ที่จะต้องได้รับความสนใจ เพราะนอกจากจะสูญเสียพื้น นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า ไฟป่าภาคเหนือนอกจากจังหวัดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีจังหวัดอื่นๆได้แก่ น่าน ลำปาง แพร่ ลำพูนและตาก รวม9จังหวัด ซึ่งไฟป่าเกิดขึ้นแทบทุกปีทั้งฝีมือมนุษย์และธรรมชาติอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง ในปีนี้มีผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีเกือบ500คดี เมื่อไฟไหม้ เจ้าหน้าที่และประชาชนก็จะช่วยกันดับไฟ แต่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ก็ไม่มีประสิทธิภาพที่จะสู้กับเพลิงที่ลุกลามเผาผลาญป่าไปตลอดเวลาได้ นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีปัญหาฝุ่นpm2.5และหมอกควันทำลายสุขภาพของประชาชน และที่สำคัญการสูญเสียป่าไม้ทำให้เกิดภัยแล้งทำความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทำลายเศรษฐกิจของประเทศด้วย พรรคเสมอภาคจึงกำหนดเป็นนโยบายหลักและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดไฟป่าและฝุ่นพิษหมอกควันภาคเหนือให้ได้

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า วิธีการสู้กับไฟป่าคือ การยกระดับการดับไฟป่าในทุกมิติ พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องบินดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ สามารถอุ้มน้ำจากแหล่งน้ำ เช่น กว๊านพะเยา ลำเลียงไปเทดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาสูงเดินทางเข้าไปลำบาก และจัดหาโดรนดับไฟป่าเพื่อใช้ดับไฟป่าในพื้นที่ใกล้ๆชุมชน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้มีความพร้อมทั้งงบประมาณ เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ รวมทั้งควรกระจายบาบาทหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านมาร่วมมือกัน โดยรัฐบาลจะต้องสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเด็ก เยาวชนและประชาชนผู้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ป่า สร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่า ป้องกันและดับไฟป่าเมื่อเกิดเหตุขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายลงโทษคนกระทำผิด ด้วย เมื่อประเทศไทยสามารถดับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ก็จะเจรจาร่วมมือดับไฟป่ากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน

“การดับวิกฤตไฟป่า9จังหวัดภาคเหนือไม่ใช่เรื่องเล็ก เป็นภารกิจที่เสี่ยงตาย เพราะสู้กับไฟที่ร้อนระอุ มนุษย์มีเลือดเนื้อจะไปต้านทานความร้อนได้อย่างไร ชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าต้องได้รับการคุ้มครอง ขอยืนยันว่านโยบายพรรคเสมอภาคที่เตรียมจะจดจัดตั้งนั้นเอาจริงและทำจริง อุปกรณ์พร้อม คนพร้อม งบประมาณพร้อม วางแผนให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันปกป้องป่าเพื่อหยุดไฟป่าให้ได้”นางลดาวัลลิ์กล่าว