หน้ากากอนามัยแพงเกินจริง ยอดจับกุมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

0
238

พาณิชย์เผยยอดผู้กระทำความผิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริง โดยจับกุมทั่วประเทศเพิ่ม 6 ราย ส่วนสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ดีขึ้นไม่พบคดีเพิ่ม

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัยได้เพิ่มอีก 6 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 3 ราย โดยเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ล่อซื้อและจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัย 1 ราย จำหน่ายหน้ากากอนามัยกล่องละ 50 ชิ้น ราคากล่องละ 725 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 13.50 บาท) ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 1 ราย พบจำหน่ายในราคากล่องละ 660 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ13 บาท) รวม 15,000 ชิ้น ทั้ง 2 ราย กระทำความผิดข้อหาขายแพงเกินราคาสมควรและอีก 1 ราย เป็นการตรวจค้นสถานที่พบของกลางเป็นหน้ากากอนามัยจำนวน 1,650 ชิ้น จึงแจ้งข้อหากระทำความผิดตาม มาตรา 25 (5) ไม่แจ้งปริมาณราคาจำหน่ายต่อ กกร.

ส่วนต่างจังหวัดจับกุมเพิ่ม 3 ราย ได้แก่ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และมหาสารคาม ทั้ง 3 ราย เป็นร้านค้าทั่วไปกระทำความผิดข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินราคาสมควร (มาตรา 29) ทำให้สถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นเป็น 273 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 135 ราย และต่างจังหวัด 138 ราย
ทั้งนี้ โทษที่ผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ข้อหาขายเกินราคาควบคุม มาตรา 25 (1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาไม่แจ้งต้นทุนราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณคงเหลือ ตามมาตรา 25 (5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขาย มาตรา 28 มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ข้อหาขายแพงเกินสมควร (มาตรา 29) มีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อย่างไรก็ตามจากการติดตามพบว่าสถานการณ์ไข่ไก่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และกำลังเข้าสู่ภาวะปกติ โดยสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดจำหน่ายไข่ไก่เกินราคาทั่วประเทศไม่พบผู้กระทำความผิดเพิ่ม ยอดรวมการจับกุมทั่วประเทศอยู่ที่ 26 รายเท่าเดิม.