พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ จัดทำหน้ากาก Face shield มอบให้กับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

0
310

นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหารมอบหน้ากาก Face shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ผ่านมา

ซึ่งมีผลทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ปิดบริการ ทำให้วิทยากรแผนการนำนักเรียนได้เว้นว่างจากการเป็นวิทยากรนำนักเรียนชมสวนสัตว์ในช่วงนี้ใช้เวลาเป็นประโยชน์มาผลิตหน้ากากจำนวน 300 ชิ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นและละอองต่างๆ มอบให้กับนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการทำงาน ต่อไป