“สันผักหวาน”สู้ภัยโควิด-19มอบสิ่งของจำเป็นกลุ่มเสี่ยง

0
264

 

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยอดตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสจะลดลง แต่ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ไปตลอด ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ต่างออกมาเปิดเผยว่าโรคไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด-19 จะยังคงไม่หายไปจากโลกใบนี้ และต้องใช้เวลาอีกนานในการเฝ้าระวังรักษา จนกว่าจะสามารถผลิตวัคซีนออกมาป้องกันได้ นั่นแหละเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ตัวนี้ก็จะหายไปเหมือนกับเชื้อไวรัสอื่นๆเช่น ไข้หวัดเป็นต้น

            หากสังเกตุแล้วจะเห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รองลงมาคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ในต่างประเทศวันนี้กลุ่มผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นจำนวนมากสาเหตุหนึ่งคงจะมาภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ทำให้ติดเชื้อไวรัสได้ง่ายและเชื้อไวรัสตัวนี้ก็ลุกลามอวัยวะอื่นๆเช่นปอด ทำให้ระบบการหายใจเร็วๆขึ้น ถ้ารักษาไม่ได้ก็เสียชีวิตในที่สุด

            เรื่องนี้ในประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในชีวิตประชาชน ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ เพื่อมาดำเนินการในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

            เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ให้กับผู้นำทุกองค์กร ทำการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโควิด-19 ไปทุกหมู่บ้านรวม 7 หมู่บ้านพร้อมมีการแจกเจลแอลกอฮอลให้กับพี่น้องประชาชน และดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ประชาชนมาชุมนุมกันมากๆ เช่นวัด โรงเรียน ดำเนินการมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากว่าแม้ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสันผักหวานยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ก็มีกลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ จำนวนมาก บุคคลเหล่านี้ได้รับการเฝ้าระวังติดตามจากพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่ตลอดทุกวัน จนกลุ่มบุคคลเหล่านี้พ้นระยะเวลาการกักตัว 14 วัน ก็ได้รับใบรับรองจากแพทย์ประจำตำบลตลอดจนผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าผ่านการกักตัวและไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแต่อย่างใด

            อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่น่าห่วงเช่น กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หากรวมกันแล้วในตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จะมีจำนวนประมาณ 1,300 คน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นายณรงค์ ปะมาละ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้มาโดยตลอด

            ล่าสุดได้ดำเนินการออกเยี่ยมกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสันผักหวาน 7 หมู่บ้านประมาณ 20 ราย ได้มอบของใช้จำเป็นเช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องดื่มบำรุงร่างกายและอื่นๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง นี่เป็นอีกภารกิจหนึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่คนไทยไม่ทิ้งกัน